Chính sách bảo hành sản phẩm - Creative Thinking Electronic
SUBTOTAL :

Chính sách bảo hành sản phẩm

Điều kiện tiếp nhận bảo hành

  • Sản phẩm đang trong thời hạn bảo hành, có dán tem bảo hành của CTE.
  • Tem bảo hành, tem kiểm tra không có dấu hiệu bị tháo ra dán lại, không bị rách, đứt.
  • Có hóa đơn mua hàng đối với khách mua hàng trực tiếp, hoặc có mã đơn hàng và số điện thoại mua hàng.

Thời hạn bảo hành

  • Thời hạn bảo hành được quy định trên thông tin chi tiết của mỗi sản phẩm tại ctegroup.vn
  • Thời gian bắt đầu có hiệu lực và thời hạn bảo hành được thể hiện trên tem bảo hành dán trên mỗi sản phẩm có bảo hành.